Foreningens formål

Foreningens formål er at virke for udbredelsen af kendskabet og interessen for kulturhistorie i Odsherred, samt støtte opretholdelsen af professionel museumsvirksomhed i Odsherred.

Foreningens formål søges fremmet ved:

• Oplysnings- og formidlingsvirksomhed

• Aktiviteter for medlemmerne

• Interessegrupper for specielt interesserede medlemmer

Foreningens formidling af den lokale kulturhistorie skal være med til at fremme Geopark Odsherred, Anneberg Kulturpark og understøtte kommunens turismestrategier.

Foreningen har fokus på at etablere aktiviteter i og omkring Odsherreds kraftcentre. Her er der størst synlighed og flest besøgende.

Da foreningen anser Anneberg Kulturpark for kommunens p.t. vigtigste kulturelle kraftcenter har foreningen etableret sig fysisk i den gamle brandstation i kultur­parken.
Her har foreningen etableret inforum med udstillinger og familiesamlende kulturelle aktiviteter – såsom Arkæologi i Børnehøjde og gamle lege. Alt med det sigte at udbrede den kulturhistoriske dannelse.

Et historisk overblik

Odsherred Museumsforening udspringer af de 4 lokale museumsforeninger, der hver især ejede og drev deres eget museum.

1907 – Stenstrup Museum indrettes i et par lejede rum på en gård efter at Højby Sogns historiske samfund er oprettet den 22. september samme år. I 1912 nybygges og indvies Stenstrup Museum.

1912 – Odsherreds Folkemuseum i Nykøbing Sj. indrettes i byens gamle skole, der erhverves af museumsforeningen til formålet. Museumsforeningen er dannet i 1910. Initiativtager og stifter er overlærer Steincke.

1935 – Fårevejle Hjemstavnsmuseum bygges efter at hjemstavnsforeningen er oprettet omkring 1928. Kustodeparret bebor 1. salen. Museumsbygningen bygges efter forskrifter i Bedre byggeskik.

1938 – Høve Museum indvies den 14. april. Museets egentlige grundlægger er fortidsmindesamleren og hjemstavnsforskeren Lars Andersen, men museet bygges først efter hans død af Asnæs sogns museumsforening, der er oprettet i 1935. Museumsbygningen bygges efter forskrifter i Bedre byggeskik.

1976 – Odsherred Museum dannes ved at Fårevejle, Høve og Nykøbing Sj. museer sammenlægges, men forbliver i de respektive museumshuse.

2002 – den 2. oktober fusionerer Stenstrup Museum med Odsherred Museum. Det nye museum får navnet Odsherreds Kulturhistoriske Museum og er stadig lokaliseret i de 4 respektive museumshuse.

2002 – den 2. oktober stiftes Odsherreds Kulturhistoriske Museumsforening.

2003 – den 1. januar indgås samdriftsaftale mellem de 3 Odsherred kommuner og Odsherreds Kulturhistoriske Museum.

2003 den 10. januar erhverves Anneberggård avlsgård som nyt fremtidigt museum. Købet finansieres ved salg af de 4 gamle museumshuse, samt et tilskud på kr. 2,6 mill.  fra Kulturministeriet. Museet ejes af Odsherreds Kulturhistoriske Museumsforening.

2004 – Der er i hele året ingen museumsudstilling pga. ombygning og nyindretning.

2005 – den 30. marts oprettes den selvejende institution Odsherreds Kulturhistoriske Museum.

2007 – ”Solens Land” indvies som permanent udstilling.

2012 – den 1. juni oprettes Museum Odsherred ved at Odsherreds Kunstmuseum, Malergården og Odsherreds Kulturhistoriske Museum fusionerer.

2012 – den 31. december dannes Museum Vestsjælland  ved at Museum Odsherred fusionerer med hovedparten af museerne i Vestsjælland. I samme moment overgår bygningerne i kommunalt eje.

Fusionen pr. 31. december 2012 får med øjeblikkelig virkning store konsekvenser for museumsforeningen:

  • Odsherred Kulturhistoriske Museum ophører som selvejende institution og foreningens bestyrelse indgår ikke i Museum Vestsjællands bestyrelse. Museumsforeningen har ingen formel indflydelse mere. 
  • I og med at den selvejende institution Odsherreds Kulturhistoriske Museum ophører, så overdrages museets bygningsmasse ”med arv og gæld” vederlagsfrit til Odsherred kommune. Det er vedtægtsbestemt, at den selvejende institutions værdier ved ophør skal overdrages til lignende almennyttige formål eller til kommunen. Dette er uhyre vigtigt. Når bygningerne overdrages til Odsherred Kommune og ikke til Museum Vestsjælland sker det for at fastholde en fortsat aktiv museumsdrift i Odsherred. Da det er kommunens ansvar at stille egnede museumsbygninger til rådighed for det nye museum er det en klog beslutning, der så at sige binder kommunen og fremtidssikrer vores kulturhistoriske museum. Beslutningsretten om vi skal – eller ikke skal – have et kulturhistorisk museum ligger således fortsat i Odsherred. Det var godt og solidt arbejde af den daværende bestyrelse.
  • Odsherred Museumsforening er efter fusionen en uafhængig selvstændig forening, der skal finde sit nye ståsted. Dette ståsted bliver klart defineret i foreningens nye vedtægter vedtaget af generalforsamlingen i 2013. Her bliver det fastslået, at foreningens formål er at virke for udbredelsen af kendskabet og interessen for kulturhistorie, samt at støtte opretholdelsen af professionel museumsvirksomhed i Odsherred.