Afholdte aktiviteter

Kulturhistorisk skovtur i Stokkerup Skov
36 glade gæster fulgte med rundt i Stokkebjerg Skov den 13 april.
Pensioneret skovfoged Kjeld Jensen var som sædvanlig garant for gode og spændende fortællinger og skovridder Jens Peter Simonsen gav et godt overblik over begrebet urørt skov, samt et interessant indblik i skovdrift og de mange overvejelser, som enhver ny aktivitet kræver.

Skoven tog smukt imod med et tæppe af gule og hvide anemoner og nyudsprungne bøge.

Påskeaktiviteter i kulturparken
Tidsdag den 26. marts havde vi legedag fra kl. 11 til 14.
Vi legede med gammelt legetøj inde og ude – det er ren familie hygge, og det er ganske gratis.
Onsdag den 27. marts blev vi alle arkæologer mellem kl. 11 og 14.
Vi gik med detektorer, fandt ting i græsset, gravede efter gamle ben og stenredskaber eller soldede som en rigtig arkæolog.

Ordinær generalforsamling
Den 13. marts 2024 har vi afholdt ordinær generalforsamling på Højbygård med et pænt antal deltagere.

Læs alt om generalforsamlingen her

Foredrag om Rørvig mølle
Onsdag den 28. februar havde vi besøg af Arne Jørgensen, Rørvig By og Land, og arkitekt Camilla Lyngtoft-Nyby, Rønnow Arkitekter, der fortalte om Rørvig Mølles historie og restaurering.


Engang var der tre møller i Rørvig, men fra 1842 kun én. Foreningen Rørvig By og Land har ejet denne mølle siden 1928, hvor man købte den af Rørvig Sogneråd. Foreningen har i alle årene haft et blandet, ja næsten had-kærligheds¬forhold til møllen, fordi vedligeholdelsen af møllen i alle årene har været en tung økonomisk byrde for foreningen og fordi den er byens smukke vartegn.
Rørvig Mølle er nu igen blevet restaureret.

Det var en rigtig solstrålehistorie aftenens 42 deltagere hørte.
De to foredragsholdere gav en meget flot og grundig gennemgang af restaureringen. De mange flotte billeder viste tydeligt en mølle, der trængte stærkt til en gennemgribende renovering. Camilla Lyngtoft-Nyby sluttede med at sige, at nu kan møllen også de næste 100 år stå som Rørvigs vartegn.
Den gennemførte restaurering er et smukt eksempel på, hvordan en gruppe lokale ildsjæle, der brænder for en sag kan lykkes med både at skaffe penge og ikke mindst gennemføre en omfattende restaurering. Naturligvis stærkt hjulpet af dygtige fagfolk. Den gennemførte restaurering har alt i alt kostet 7,3 million kroner, og heraf har foreningen Rørvig By og Land af foreningskassen betalt godt 1 million kroner – resten er skaffet fra fonde.
Sikke en bedrift. Den kulturhistoriske bagside er, at møllebyggere er et hendøende erhverv – og det er tvivlsomt om der i fremtiden kan gennemføres et lignende stort mølleprojekt. Det kan også i fremtiden blive svært at finde egnet træ til møllevinger i de danske skove.

Vinterferieaktiviteter i Anneberg Kulturpark
Tirsdag den 13. februar havde vi legedag og onsdag den 14. februar havde vi arkæologi i børnehøjde.
Legedagen var en fantastisk dag, hvor solen brød igennem. Det var lyst og 105 glade børn og voksne valgte på denne skønne dag at komme og lege i brandstationen  og udenfor i græsset.

Årets første aktivitet var en medlemsmagnet
Det eksklusive foredrag og talkshow med ejeren af Anneberg Kulturpark Gitte Klausen onsdag den 24. januar 2024 var et tilløbsstykke med over 70 deltagere.

I samtale med vores formand Kjeld Jensen indviede Gitte Klausens os i hendes visioner omkring Grønnegården og de efterfølgende opkøb i det tidligere Sindssygehospital Nykøbing Sjælland.
Du kan læse et udpluk af samtalen her

Union eller undergang – En helt usædvanlig historie
Onsdag den 15. november var der foredrag i Det Vilde Køkken i Klint med historiker Rasmus Glenthøj.

Kulturhistorisk skovtur i Høve skov
Lørdag den 21. oktober var vi på tur i Høve Skov.

Uanset Danmark blev ramt af et voldsomt uvejr i de dage deltog 17 naturelskere i turen, der blev gennemført uden problemer. Der var næsten ingen vind, men mange nedfaldne grene på veje og stier.

Inspirationsmøde for studiegrupper
Bestyrelsen afholdte den 4. oktober 2023 et inspirationsmøde for et se, om der er basis for at etablere en eller flere studiegrupper med følgende temaer:
Søvejen til Højby
Lokalisering af den sagnomspundne Isøre landsby
Lokalisering af Isøre ting

Vi invitererede ikke til en kampplads for eller imod, om det f.eks. var muligt at sejle til Højby – og vi ønsker ikke at trække fronterne op. Vi ønskede er en åben debat ud fra bestyrel­sesmedlem, geograf Erland D. Jensen oplæg med det formål, at opnå/få en fælles forståelses­ramme.

Bustur til Frihedsmuseet og Kastellet i København
Lørdag den 23. september var vi på en heldagstur til København, hvor vi besøgte Frihedsmuseet og Kastellet.

Noget usædvanligt blev foreningens traditionsrige bustur afholdt på en lørdag. Og det var ikke et dårligt valg, da dagen startede med høje flotte drivende skyer, der først hen over middag afgav lidt regn under besøget på Kastellet.
Vi var i alt 37 deltagere – 23 fra Odsherred og 13 fra Holbæk Museumsforening, hvor der desværre også var 1 afbud og turens sidste deltager stødte til ved Frihedsmuseet. Helt som sædvanlig havde vi også inviteret Kalundborg Museumsforening og Odsherreds Kunstmuseums og Malergårdens Venner med.

Vi blev lukket ind i og ned i Frihedsmuseet allerede kl. 09.50 (før åbningstid), så vi havde 10 minutter til toiletbesøg m.v. inden første hold startede deres rundvisning præcis kl. 10.00, afløst af hold 2 kl. 11.00. Det er et fantastisk museum – og vi havde en meget dygtig omviser. Hun forstod at gøre historien ”Gå under jorden” levende og medrivende. Og selv om museet efterhånden fik mange andre gæster, så generede de overhovedet ikke omvisningen. Temaet ”Gå under jorden” skal tages helt bogstaveligt, da museet er gravet ned i jorden og selve udstillingen ligger på 2. kælderetage. Som flere deltagere sagde – vi kunne sagtens have brugt hele dagen på Frihedsmuseet.

Kl. 12.00 blev de første dejlige varme flæskestegssandwichs serveret i museets cafe på 1. sal med smuk udsigt over kastellets grønne arealer. Både udlevering af drikkevarer og servering af mad skete hurtigt og effektivt. Der er kun plads til 42 spisende gæster, så vi var glade for, at vore pladser var reserverede – og desværre var der mange andre gæster, der måtte gå forgæves.

Kl. 13.30 mødte vi vore 3 omvisere på Kastellet. I hold af 12-13 personer så og hørte vi i løbet af de næste 1½ time om Kastellet. Vore omvisere var frivillige fra Kastellets Venner & Historisk Samling. Det gjorde de godt og det var tydeligt, at de var meget stolte af Kastellet. Det var overraskende med deres mange små og store udstillingstableauer i de autentiske rum og bygninger. Det er et pragtfuldt område, og det er forståeligt at københavnere og turister valfarter til stedet.
 
Trætte og mætte af indtryk drog vi hjemad kl. 15.30. Tak for en dejlig dag i godt selskab.

Mekongflodens velsignelser
Onsdag den 23. august fik vi efterårssæsonens første foredrag i Det Vilde Køkken.
Geograf Erland Jensen fortalte om sit arbejde for Mekong River Commission, hvor hans hoved­arbejds­område var om fiskeriet i Mekongfloden.

35 deltagere mødte en vidende og velforberedt foredragsholder.

Erland viste i foredraget en dyb indsigt for Mekongflodens økosystem. Han gennemgik de største trusler, der kan/vil påvirke mere end 60 millioner menneskers liv – og måske endda overlevelse. Vi ser ind i endnu uoverskuelig bølge af klimaflygtninge, for hvor skal disse mennesker flytte/flygte hen? Og som Erland påpegede, det er ikke noget der sker i en fjern fremtid – det sker allerede nu i Djarkata, hvor millioner af mennesker må flytte på grund af forhøjet vandstand i havene.

Erland Jensen fortalte om sit arbejde for Mekong River Commission, der er et fælles styringsorgan for sikring af Mekongflodens fremtid og økosystem, dannet af de 6 lande, som floden løber igennem Lao PDR, Thailand, Cambodia og Vietnam, Kina og Myanmar. Dog har Kina og Myanmar kun obser­va­tørstatus.
Erlands hoved­arbejds­område var indsamling af data, så myndighederne kunne følge og sikre fiskeriet i Mekongfloden mod overfiskning. Dataindsamlingen lykkedes, men da data ikke stemte overens med de fra lokale myndigheder indrapporterede tal – ja, så måtte data jo være fejlbehæftede, som Erland lakonisk sagde.

Det var tydeligt, at Erland har stor respekt for de lokales forvaltning af fiskeriet – de fisker ikke mere, end de behøver – og der er kun et begrænset kommercielt fiskeri. Nej, truslerne er ikke fiskernes fangst, men de menneskeskabte forandringer, der netop nu sker i hele dette fantastiske økosystem/flodsystem.

Erland påpegede særligt 4 skræmmende forhold:

  • Klima­forand­ringerne forøger sne- og gletsjer-afsmeltningen i Himalaya-bjergene, der her og nu fører til forhøjet vandstand i floden med oversvømmelser af godt landbrugsland til følge og på sigt vil mindske vandtilførslen i hele flodsystemet, hvilket igen indvirker negativt på reproduktionen af fisk.
  • Der indvindes/opgraves enorme mængder råmaterialer (sand, sten og grus) i flodlejet med det resultat, at de store søer og deltaer nedenstrøms ikke får tilført disse vigtige materialer, der dels giver frugtbart landbrugsland, men nok så vigtigt forhindrer saltvandet i at trænge ind i landet. Dette sker desværre nu i stor stil.
  • Saltvandsindtrængningen forstærkes af, at der etableres vandboringer i stor stil til kunstvanding, hvorved grundvandsniveauet falder, så saltvand kan trænge ind i det Vietnamesiske delta. Det truer risdyrkningen og øger arsenik dannelse.
  • Og så betyder de hundredevis af elkraftværker på bifloderne stor svingende vandstand i flodsystemet, da kraftværkerne tilbageholder enorme mængder vand i store søer, for at have en stabil forsyning af vand. 

Så truslerne viser, at det ikke alene drejer sig om at der er fisk at fange i morgen, men om der overhovedet er et sted at bo i morgen for de 60 millioner berørte mennesker? Og det er næppe nok at stoppe udbygningen af vandkraftværker – og i stedet få strøm fra store solcelle­parker, der flyder ovenpå eksisterende søer til vandkraftværkerne! Men naturligvis vil alt hjælpe.
Et skræmmende scenarie, hvor der desværre ikke er nogen lette løsninger – måske endda slet ingen – for som Erland sluttede: Mekongflodens fremtid er derfor usikker, som det er tilfældet med mange store floder i verden.

Sommeraktiviteter i Anneberg Kulturpark
Tirsdag den 4. juli blev en fantastisk legedag. 130 gæster besøgte os og legede inde og ude og fik historien om byggeriet af Psykiatrihospitalet og Anneberg Kulturpark.

Det var en ret regnfuld dag da vi havde arkæologi i børnehøjde onsdag den 5. juli. Alligevel fandt 50 gæster frem til os og gik med detektor og gravede i sandkassen. Soldet kom også i gang, så alt i alt en god dag trods vejret.

Leg omkring Sct. Hans i Anneberg Kulturpark
Gitte Klausen havde spurgt, om vi kunne have Gl. Brandstation åben til Sct. Hans.
Vi var 7 -8 stykker, der tog udfordringen op, og holdt legedag fra kl. 19 til 22.30.
Og hold da op hvor der blev leget. Vi havde 185 gæster, og det var de voksne, der virkelig havde gang i legetøjet.

Det nye bob-spil, var ikke i ro hele aftenen, og en af børnene byggede et kæmpetårn.
Det er først, når du mister barnet i dig selv, du bliver gammel.
En rigtig hyggelig aften. Tak til alle, der hjalp med at gøre aftenen mindeværdig.

Byvandring i Rørvig
Onsdag den 24. maj om aftenen var vi på byvandring i Rørvig med turguide Kjeld Jensen.

Legedag
I forbindelse med et veteranbiltræf i Anneberg Kulturpark den 6. maj – der kom 120 veteranbiler – havde vi lovet at lege lidt med børnene, så tiden ikke blev for lang, mens de ventede.

Dette tilbud gav forrygende tilslutning. Vi havde ca. 270 gæster i de tre timer, vi var der, og alle hyggede sig, legede og fik nogle gode historier om hospitalet og kulturparken.

Kulturhistorisk skovtur
Lørdag den 15. april kl. 10 var vi Jyderup skov NORD med pensioneret skovfoged Kjeld Jensen (formanden i vores forening).

Arkæologi i børnehøjde
Onsdag den 5. april kl. 11 til 14 havde vi Arkæologi i Børnehøjde, hvor vi gjorde fund med en metaldetektor eller gravede i sandkassen efter gamle stenredskaber og knogler.  

Legedag
Så havde vi legedag igen tirsdag den 4. april kl. 11 til 14, hvor vi fandt alt vores gamle legetøj frem og legede inde og ude.

Donationer til vores hus
Ved en reception den 27. marts modtog vi donationer fra Nordeafonden og Folkeoplysningsudvalget i Odsherred Kommune til udbygning af vores Velkomstcenter og Børnehus i Anneberg Kulturpark.

Der mødte omkring 25 gæster op til kaffe og basser. Det var bidende koldt, men der var smil allevegne. Det var en herlig dag.
Gitte Klausen har givet tilsagn om, at vi nu råder over hele Den gamle Brandstation til afholdelse af børneaktiviteter, udstilling, velkomstcenter og små foredrag.
Samtidig har vi modtaget 100.000 kr. fra Nordea Fonden, som blev overrakt af filialdirektør Susanne Svarre, samt 40.000 kr. fra Folkeoplysningsudvalget repræsenteret ved Henrik Søborg.
Så nu kan vi komme i gang med at renovere bygningen indvendig til vores formål.
Der skal laves børnehjørne og Geopark-udstillingen fra Tinghuset i Nykøbing bliver der også plads til. Desuden bliver der mulighed for, at kunstnere m.fl. fra Anneberg Kulturpark og resten af Odsherred kan udstille i bygningen.
Så det bliver et travlt forår for foreningen endnu en gang.

Foredrag om Hesselø
Onsdag den 22. marts fortalte forfatteren Annie Brydegaard Danielsen om Hesselø med udgangspunkt i hendes bog fra juni 2022.
Det skete i Det vilde Køkken i Klint.

Foto: Leif Tuxen

Det trak lidt ud med at komme i gang, inden de 88 deltagere var registreret og havde betalt for kaffe og kage.

Annie Brydegaard Danielsen præsenterede sig selv og fortalte, at hun stammede fra Nakke ved Rørvig og var uddannet folkeskolelærer.
Hun oplyste, at de 2×55 minutter kun tillod nedslag i hendes bog – hvorefter hun fortalte om øen igennem historien, for derefter at koncentrere sig om tiden fra slut 1800-tallet og frem til 1950érne. Det vil sige alle de år, hvor øen stort set har været i privateje, hvad den fortsat er. Ejerne har i alle årene været velhavere, der har brugt øen som jagtområde og til sommeropholdssted. Besøgende er fortsat ikke velkomne.

Generalforsamling 2023
Afholdt 15. marts 2023 i Det vilde Køkken

Generalforsamlingen havde god tilslutning. Over 30 medlemmer deltog. Bestyrelsens beretning kan du læse her.
Regnskab og budget blev godkendt og vedtaget. Kontingentet for 2024 er uforandret kr. 150 pr. person.
Bestyrelsen er fortsat bestående af 5 medlemmer. Ruth Christensen havde besluttet at forlade bestyrelsen og overgå til posten som suppleant. Ny i bestyrelsen er Christian Sønderbek.

En rejse i Hvideslægtens land­skaber
Onsdag 22. februar var der foredrag i Det Vilde Køkken ved middelalderarkæolog med Martin Pavon fra Museum Vestsjælland, der præsenterede den nyeste historiske og arkæologiske viden om slægten og dens kirker, borge og byer i Midt- og Nordvestsjælland.

En veloplagt Martin Pavon fortalte først om Hvideslægtens indviklede stamtræ, der viser, at det ikke er én familie, men 4 indgifte stormandsslægter, der udgør det vi i dag kalder Hvideslægten.
Et par væsentlige detaljer er, at navnet først bruges om slægten fra engang i 1800-tallet og at det i dag ikke giver mening at tale om Hvideslægten efter år 1200, hvor den bliver alt for stor og forgrenet.
Det er altså ikke en familie, der har været i daglig telefonisk kontakt med hinanden – og måske har de ikke engang kendt til eksistensen af hinanden?, som Martin Pavon udtrykte det.
Og det er endda mere kompliceret, for mens vi sjællændere nok har troet at Hviderne var en ren sjællandsk slægt, så viser forskningen, at den jyske del af slægten er langt større – men dog knapt så kendt.

Herefter tog Martin os med på en “bustur” fra Kalundborg over Sæby, Sorø, Fjenneslev og til Odsherred – nemlig til de steder, hvor slægten har efterladt sig markante bygningsværker, der stadig findes.
I Odsherred er der ingen skriftlige kilder, der fortæller at Hviderne har været her. Men som Martin oplyste, så kan det skyldes, at næsten hele det danske middelalderarkiv brændte i storbranden i København i 1795.
Men ud fra hans bygningstekniske viden udpegede han Borren, Hørve Kirke og Dragsholm som steder, som Hviderne kunne have bygget. Udpegningen blev suppleret med forklaring på spor, der den dag i dag kan ses i bygningerne og bekræfter deres rette alder.

En spændende pointe var Matins omtale af vore rundkirker, der på Bornholm opfattes som forsvarsværker. Det var ikke Martins opfattelse – han så rundkirkerne som direkte kopier af den runde Gravkirke i Jerusalem, hvor Jesus er begravet. Og at Hørve kirke oprindelig har været en rundkirke kan endnu ses – når man får at vide, hvad man skal kigge efter.
En spændende aften med 68 tilhørere, hvoraf 20 benyttede sig af Det vilde Køkkens tilbud om “før-foredrags-tapas”.

Vinterferieaktiviteter i februar 2023
Vi holdt Den gamle Brandstation åben i 3 dage i vinterferien og den blev velbesøgt.
Der var arkæologi i børnehøjde og gamle lege for hele familien, samt “fejring” af kyndelmisse med aftenåbent og fakler, hvor Joan Almgren fortalt om den gamle skik for markering af vendepunktet mellem vinter og forår.

Naturmedicinsk Museum den 18. januar 2023
Som opfølgning på Jens Soelbergs foredrag i Det Vilde Køkken den 9. november 2022 om Den medicinske Flora Danica arrangerede vi et kør-selv-besøg på museet hvor 20 medlemmer deltog. Turen var således fuldtegnet og mere end halvdelen af deltagerne mødtes inden museumsbesøget i instituttet kantine og spiste frokost for egen regning.

Det var sidste udkald, da museet bliver nedlagt og sidste mulige besøgsdag er torsdag den 26. januar.
For at suge så meget til os som muligt fik vi to foredrag. Ét hvor professor emeritus Søren Brøgger Christensen gav en historisk gennemgang af epidemier og hvad der gjorde, at tidligere tiders dødelige sygdomme i dag ikke regnes for noget. Han fortalte også om det kæmpearbejde det er, at  udvikle lægemidler, fx mod flodblindhed, malaria, prostatakræft.


Det andet foredrag af pensioneret lektor Bente Gauguin var en gennemgang af museets udstilling, med gode historier om de enkelte genstande og præparater. Museet er (var) lille, men kommer godt rundt om mange af folkemedicinens planter, belyser fint hvordan det meste af den konventionelle medicin står i gæld til naturmedicinen og giver sjove oplevelser med mere kuriøse objekter fra tidligere danske kolonier og danske biologers ekspeditioner til Pamirdalen i Afghanistan.
Som så mange andre museer rækker også dette bagud i tiden for at finde oprindelsen til nutidens medicinske virkemidler, men det rummer også et spændende og fremtidsrettet forsøg på at bygge bro mellem naturmedicinens synergistiske virkning beroende på mange indholdsstoffer til den konventionelle medicins mere enstrengede, målbare virkning.
Glas og beholdere med tørrede plantedele, udtræk, emulsioner, klumper af ambra, krystaller af kamfer og rester af mumie – for den uindviede kedelige, farveløse artefakter, som gennem Bentes fremstilling blev midtpunkter i spændende fortællinger om menneskenes forsøg på at bekæmpe sygdom eller opnå ønskværdige mentale eller fysiske tilstande.
Dejligt med en gruppe af videbegærlige og vidende personer, som bidrog på kryds og tværs i god stemning.
Endnu en succesfuld oplevelse i vores forening.